• Κυριακούλης Rent a Car - Κυπαρισσία Πελοπόννησος
  • Τηλ: ( + 30 ) 27610 24322
English Language Greek Language

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Όροι και Προϋποθέσεις

ΗΛΙΚΙΑ ΟΔΗΓΟΥ: Ελάχιστο όριο ηλικίας για κατόχους πιστωτικών καρτών 21 χρόνια και μη κατόχους 23 χρόνια.
Για αυτοκίνητα των κατηγοριών D – Y ελάχιστο όριο 25 χρόνια.

ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΕΩΣ: Ο οδηγός πρέπει να κατέχει άδεια τουλάχιστον επί ένα χρόνο.

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ: Μία ημέρα. Κάθε επιπλέον ώρα θα επιβαρύνεται με το 1/5 της κανονικής ημερήσιας τιμής.

ΠΡΟΣΤΙΜΑ: Όλα τα πρόστιμα και διοικητικές ποινές επιβαρύνουν τον ενοικιαστή.

ΕΓΓΥΗΣΗ: Το προϋπολογιζόμενο κόστος της μίσθωσης προκαταβάλλεται με ελάχιστη χρέωση 118 Ε ημερησίως. Εξαιρούνται της προκαταβολής οι κάτοχοι πιστωτικών καρτών αναγνωρισμένων από την KYRIAKOULIS CAR RENTAL. 
Oι κατηγορίες D – Y δεν μισθώνονται μετρητοίς.


ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Οι ενοικιαστές των αυτοκινήτων της KYRIAKOULIS CAR RENTAL είναι ασφαλισμένοι έναντι πυρκαγιάς και τρίτων για θάνατον και σωματικές βλάβες. Επίσης για υλικές ζημιές του μισθωμένου αυτοκινήτου από την KYRIAKOULIS CAR RENTAL ( σύγκρουση ή πυρκαγιά Εξαιρούνται τα πρώτα 4410Ε για τις κατηγορίες Α, Β, 10030Ε για τις κατηγορίες C, D, E, F, J, K, L, 17610 Ε για τις κατηγορίες G, X, Y και για 23500 Ε για τις κατηγορίες Η, Ι, Μ. Ο ενοικιαστής μπορεί να περιορίσει την ευθύνη για την νόμιμη συμμετοχή του σε κάθε ζημιά του αυτοκινήτου : Στα 90 Ε καταβάλλοντας το ποσό των 12 Ε ανά ημέρα ενοικίασης για τις κατηγορίες A, B, C. Στα 150 Ε καταβάλλοντας : α) το ποσό των 13,50 ανά ημέρα ενοικίασης για τις κατηγορίες D, E, F, J, K, L β) το ποσό των 18 Ε ανά ημέρα ενοικίασης για τις κατηγορίες Η, Ι, Μ, Χ, Υ υπό την προϋπόθεση ότι η ζημιά δεν οφείλεται σε παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Αν ο ενοικιαστής επιθυμεί να απαλλαγεί και από τα 90 Ε η 150 Ε ως άνω, θα πρέπει να καταβάλλει το ποσό των 3 Ε επιπλέον για κάθε ημέρα ενοικίασης ( FWD).

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ( LIS ): Με την καταβολή 1,5 Ε ημερησίως ο ενοικιαστής και οι εξουσιοδοτημένοι οδηγοί απαλλάσσονται έναντι τρίτων για σωματικές βλάβες απεριόριστα και για υλικές και άλλες ζημιές μέχρι του ποσού των 147000 Ε .

ΚΑΛΥΨΗ ΚΛΟΠΗΣ: Ο ενοικιαστής απαλλάσσεται από την ευθύνη κλοπής αυτοκινήτου εφόσον δεχτεί τους όρους του συμβολαίου με την υπογραφή του και καταβάλλει ημερησίως το ποσό των 3 Ε για τις κατηγορίες A, B, C, 5 Ε για τις κατηγορίες D, E, F, G, J K. L και 8 Ε για τις κατηγορίες Η, Ι, Μ, Χ, Υ.
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΓΗΓΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΙΝΟΝΤΩΝ ( PAI ) : Προσφέρεται έναντι 3 Ε την ημέρα και καλύπτει : Αποζημίωση σε περίπτωση θανάτου, Ολικής / Μερικής ανικανότητας έως 44000 Ε για τον οδηγό και έως 17610 Ε για κάθε επιβάτη και για νοσήλια 1500 Ε . Ανώτατο όριο αποζημίωσης για κάθε ατύχημα 88000 Ε.


ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΔΗΓΟ: 1.5 Ε ημερησίως.

ΦΟΡΟΙ: 19 % Φ.Π.Α. Πληρώνεται από το μισθωτή.

ΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ: Κατόπιν συμφωνίας.

ΒΕΝΖΙΝΗ: Πληρώνεται από το μισθωτή.

ΧΡΕΩΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ: 5 Ε

ΠΑΙΔΙΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ : Διατίθενται μόνο μετά από κράτηση και με χρέωση 2 Ε ημερησίως.

ΣΧΑΡΑ ΟΡΟΦΗΣ: 3 Ε ημερησίως.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΥΠΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ : Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τον τύπο του αυτοκινήτου σε ειδικές περιπτώσεις.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΑΡΑΒΑΣΗ: Κάθε παραλαβή ή παράδοση εντός πόλεως χρεώνεται 8 Ε, εκτός αν γίνει στους σταθμούς της KYRIAKOULIS CAR RENTAL. Για μεγαλύτερες αποστάσεις ο μισθωτής επιβαρύνεται με 0,40 Ε το χλμ. για τις κατηγορίες A, B, C, 0,60 το χλμ. για τις υπόλοιπες κατηγορίες. Χρέωση για κάθε παράδοση ή παραλαβή μετά τις ώρες λειτουργίας 18 Ε.

ΣΥΣΤΗΜΑ "ΜΙΣΘΩΣΤΕ ΕΔΩ – ΑΦΗΣΤΕ ΕΚΕΙ": Προσφέρεται μεταξύ των πόλεων Αθήνας – Πειραιά – Θεσσαλονίκης, μετά από εγγραφή έγκριση της KYRIAKOULIS CAR RENTAL και εκτός από τις χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων τιμές. Για τις άλλες πόλεις ο μισθωτής επιβαρύνεται με 0,40 Ε το χμ.. για τις κατηγορίες A, B, C, και 0,60 Ε ανά χλμ. για τις υπόλοιπες κατηγορίες, για την απόσταση μεταξύ των σημείων εκκίνησης και επιστροφής.

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ: Πελάτες που επιθυμούν να βγουν από τα Ελληνικά σύνορα με το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο της KYRIAKOULIS CAR RENTAL, οφείλουν να λάβουν προηγούμενη έγκριση της KYRIAKOULIS CAR RENTAL.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΠΛΟΙΟ: Απαγορεύεται η φόρτωση των αυτοκινήτων σε πλοία, χωρίς την γραπτή συγκατάθεση της KYRIAKOULIS CAR RENTAL.


Kiriakoulis Car Rental - Kyparissia Greece
Κυπαρισσία Μεσσηνία - Πελοπόννησος

Τηλ: ( + 30 ) 27610 24322
Τηλ: ( + 30 ) 27610 24323
Fax: ( + 30 ) 27610 24322